Logo VIA

Putno osiguranje


Putno osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

Troškovi medicinske asistencije su veoma visoki u inostranstvu, tako da kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja navedene troškove plati osiguravajuća kompanija umesto Vas.

Nudimo Vam najjeftnije polise putnog zdravstvenog osiguranja, kao i savete vezane sa pravilno korišćenje polisa putne asistencije. Možete iskoristiti i popuste prilikom ugovaranja porodičnih, i grupnih polisa putnog zdravstvenog osiguranja.