Logo VIA

Osiguranje useva, plodova i životinja


Osiguranjem svojih useva i plodova postižete zaštitu svojih poljoprivrednih kultura od mnogobrojnih opasnosti kojima su izloženi tokom godine.

Rizici koji se ugovaraju polisama osiguranja su:

Osnovni riziciDopunski rizici
grad poplava
požar oluja
udar groma jesenji mraz
zimsko izmrzavanje
prolećni mraz

Dopunski rizici se ugovaraju samo uz osnovne rizike, kao dopunsko pokriće.

Pored gubitka prinosa (kvantitet), posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod useva i plodova za proizvodnju semena, voća i stonog grožđa.

U koliko dođe do štetnog događaja, Agencija VIA zastupa interese klijenta prilikom procene kako bi se šteta realno procenila, a osiguraniku kvalitetno isplatila premija osiguranja. Za naše klijente blagovremeno pripremamo potvrde o isplaćenoj premiji, kako bi ih na vreme predali u Upravu Trezora, radi povraćaja novca u vrednosti od 40% iznosa polise osiguranja.