Logo VIA

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje

za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, odnosno operacija


Ovo osiguranje obuhvata dve kategorije osiguranih slučajeva: određenu grupu težih bolesti i veliki broj različitih hirurških intervencija, odnosno operacija.

U zavisnosti od težine bolesti i hirurške intervencije, odnosno operacije, unapred je određen procentualni deo sume osiguranja koji će biti isplaćen osiguraniku za svaki mogući pokriveni slučaj u skladu sa Posebnim uslovima za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i Posebnim uslovima za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija